Zásady ochrany osobních údajů

Tyto stránky vlastní a provozuje společnost Tigo Energy, Inc. ("Tigo"). Vaše soukromí na internetu je pro nás nesmírně důležité. Ve společnosti Tigo chceme, abyste byli na internetu spokojeni a v bezpečí. Prostřednictvím našich webových stránek a komerční aplikace Tigo SMART shromažďujeme určité typy informací o našich uživatelích, měli byste plně porozumět našim zásadám a podmínkám týkajícím se získávání a používání těchto informací. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů zveřejňuje, jaké informace shromažďujeme a jak je používáme.

Informace, které společnost Tigo shromažďuje a sleduje

Společnost Tigo shromažďuje a používá informace, které jí poskytnete, aby mohla provádět své každodenní obchodní činnosti, zpracovávat vaše objednávky, obsluhovat váš účet, komunikovat s vámi a poskytovat vám vynikající zákaznický servis.

Společnost Tigo shromažďuje dva typy informací o uživatelích: (1) Informace, které uživatelé poskytují prostřednictvím nepovinných, dobrovolných podání. Jedná se o dobrovolná podání za účelem zasílání našich elektronických zpravodajů, přihlášení do našeho systému nebo využívání služeb, které poskytujeme zákazníkům nebo partnerům; (2) Informace, které společnost Tigo shromažďuje prostřednictvím souhrnných sledovacích informací získaných zejména sčítáním zobrazení stránek na našich stránkách. Tyto informace nám umožňují lépe přizpůsobit náš obsah potřebám čtenářů. Společnost Tigo za žádných okolností nepředává žádné informace o jednotlivých uživatelích třetím stranám.

Nepovinné dobrovolné informace

Shromažďujeme osobní údaje, které nám poskytnete v průběhu používání softwaru pro správu Tigo, Tigo SMART a těchto webových stránek (nebo jiných webových stránek Tigo), například při registraci nebo používání softwaru Tigo, při přihlášení k odběru e-mailového zpravodaje, při používání naší administrativní sekce, zdrojů zákaznické podpory nebo když nás z jakéhokoli důvodu kontaktujete.

Děti

Naše služby nejsou určeny osobám mladším 13 let. Pokud zjistíte, že nám vaše dítě poskytlo osobní údaje bez vašeho souhlasu, kontaktujte nás na adrese support@tigoenergy.com. Osobní údaje od dětí mladších 13 let vědomě neshromažďujeme. Pokud zjistíme, že nám dítě mladší 13 let poskytlo osobní údaje, podnikneme kroky k jejich odstranění a zrušíme účet dítěte.

Sledování používání

Společnost Tigo sleduje návštěvnost uživatelů na všech svých stránkách. Tyto informace však nespojujeme s údaji o jednotlivých uživatelích. Společnost Tigo rozděluje celkové statistiky používání podle názvu domény, typu prohlížeče a typu MIME uživatele tak, že tyto informace vyčte z řetězce prohlížeče (informace obsažené v prohlížeči každého uživatele).Nesledujeme, co jednotliví uživatelé čtou, ale spíše to, jak si jednotlivé stránky vedou celkově. To nám pomáhá nadále vytvářet lepší služby pro vás.

Soubory cookie

Do souborů prohlížeče ve vašem počítači můžeme umístit textový soubor zvaný "cookie". Samotný soubor cookie neobsahuje osobní údaje, i když nám umožní propojit vaše používání těchto stránek s informacemi, které jste nám výslovně a vědomě poskytli. Jediné osobní informace, které může soubor cookie obsahovat, jsou však informace, které sami poskytnete. Soubor cookie nemůže číst data z vašeho pevného disku ani soubory cookie vytvořené jinými stránkami. Společnost Tigo si vyhrazuje právo používat soubory cookie ke sledování návštěvnosti uživatelů (jak je popsáno výše). Náš reklamní systém může poskytnout jednorázový soubor cookie pro lepší sledování zobrazení reklamy a míry kliknutí. Soubory cookie můžete odmítnout jejich vypnutím buď pomocí našeho správce souborů cookie (většinou pro návštěvníky z EU), nebo nastavením jejich činnosti ve vašem prohlížeči. Pokud jste nastavili prohlížeč tak, aby vás před přijetím souborů cookie varoval, obdržíte varovnou zprávu s každým souborem cookie. Pro používání těchto stránek nemusíte mít soubory cookie zapnuté.

Použití informací

Společnost Tigo používá veškeré informace dobrovolně poskytnuté našimi uživateli ke zlepšení jejich zkušeností s naším softwarem a sítí stránek, ať už k poskytování interaktivních nebo personalizovaných prvků nebo k lepší přípravě budoucích pracovních postupů, funkcí nebo obsahu na základě zájmů a anonymizované aktivity našich uživatelů. Jak je uvedeno výše, informace, které nám uživatelé dobrovolně poskytnou, používáme částečně k rozesílání elektronických zpravodajů a k tomu, abychom uživatelům umožnili účastnit se anket, průzkumů, diskusních fór a fór. Společnost Tigo nikdy nesdílí seznamy adresátů newsletterů s žádnými třetími stranami, včetně inzerentů, sponzorů nebo partnerů. Pokud se informace o sledování používají k určení problémů s použitelností, nesledujeme, co jednotliví uživatelé čtou, ale spíše to, jak dobře si jednotlivé stránky vedou celkově. To nám pomáhá pokračovat v budování lepších služeb pro vás. Jako jedno z mnoha opatření pro určení problémů s použitelností sledujeme vyhledávané výrazy zadané v našich aplikacích nebo na stránkách. Nesledujeme však, který výraz (které výrazy) konkrétní uživatel zadává. Společnost Tigo vytváří souhrnné zprávy o demografických údajích uživatelů a vzorcích návštěvnosti pro inzerenty, sponzory a partnery. To umožňuje našim inzerentům efektivněji inzerovat a našim uživatelům dostávat reklamy, které odpovídají jejich potřebám. Protože nesledujeme vzorce používání jednotlivých uživatelů, inzerent nebo sponzor se nikdy nedozví, že konkrétní uživatel kliknul na jeho reklamu. Nebudeme zveřejňovat žádné informace o jednotlivých uživatelích s výjimkou případů, kdy je třeba dodržovat platné zákony nebo platné právní postupy nebo chránit osobní bezpečnost našich uživatelů nebo veřejnosti.

Sdílení informací

Společnost Tigo používá výše popsané informace, aby přizpůsobila náš obsah vašim potřebám a pomohla našim inzerentům a obchodním partnerům lépe porozumět demografickým údajům o našem publiku. Informace o jednotlivých uživatelích nebudeme sdílet s žádnou třetí stranou, s výjimkou případů, kdy je třeba dodržovat platné zákony nebo platné právní postupy nebo chránit osobní bezpečnost našich uživatelů nebo veřejnosti.

Vaše práva v Kalifornii

Kalifornský zákon o ochraně soukromí spotřebitelů ("CCPA"): Společnost Tigo není "podnikem" podle zákona CCPA. Můžeme však být "poskytovatelem služeb", jak je definován v zákoně CCPA. V takovém případě bude mít třetí strana (např. dodavatel nebo prodejce) se společností Tigo uzavřenou dohodu o shromažďování a používání údajů, které třetí strana poskytuje společnosti Tigo ke zpracování. Pokud máte v této souvislosti jakékoli dotazy nebo obavy, neváhejte se na nás obrátit. Naše kontaktní údaje jsme uvedli v části Zásady pro odhlášení níže.

Kalifornský zákon "Shine the Light": Jste-li obyvatelem Kalifornie, umožňuje vám kalifornský občanský zákoník, článek 1798.83, každoročně požádat o informace týkající se zveřejnění kategorií vašich osobních údajů, které společnost Tigo sdílela s třetí stranou pro účely přímého marketingu této třetí strany. Upozorňujeme však, že vaše osobní údaje NEPŘEDÁVÁME ŽÁDNÉ TŘETÍ STRANĚ ZA ŽÁDNÝM ÚČELEM. Naše kontaktní údaje jsme uvedli v níže uvedené části Zásady pro odhlášení.

Zabezpečení

Bezpečnost vašich informací při přenosu chráníme pomocí softwaru Secure Sockets Layer (SSL/TLS), který šifruje vámi zadané informace. Společnost Tigo provozuje zabezpečené datové sítě chráněné standardními bezpečnostními kontrolami a systémy, jako jsou firewall, IDS, systémy šifrování dat a ochrany heslem. Naše zásady zabezpečení a ochrany osobních údajů jsou pravidelně revidovány a podle potřeby vylepšovány a k informacím poskytnutým našimi zákazníky mají přístup pouze oprávněné osoby.

Je důležité, abyste se chránili před neoprávněným přístupem k vašemu heslu a k vašemu počítači. Po ukončení používání sdíleného počítače se nezapomeňte odhlásit.

Zásady odhlášení

Pokud si kdykoli přejete přestat dostávat zprávy od společnosti Tigo, můžete se odhlásit zavoláním našemu týmu podpory prostřednictvím kontaktních informací na adrese https://www.tigoenergy.com/contact-support nebo nám napsat e-mail na adresu privacy@tigoenergy.com nebo support@tigoenergy.com nebo kliknutím na odkaz "odhlásit odběr" v našich zpravodajích a e-mailech.

Váš souhlas

Používáním softwaru Tigo nebo jejích webových stránek souhlasíte se shromažďováním a používáním informací popsaných v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Pokud se rozhodneme tyto zásady ochrany osobních údajů změnit, zveřejníme tyto změny na této adrese URL, abyste vždy věděli, jaké informace shromažďujeme, jak je používáme a za jakých okolností mohou být zveřejněny.

Tyto zásady ochrany osobních údajů byly naposledy aktualizovány 3. března 2021.