News

7. listopadu 2023

Společnost Tigo Energy oznámila finanční výsledky za třetí čtvrtletí a prvních devět měsíců roku 2023

Tržby za třetí čtvrtletí a prvních devět měsíců roku 2023 činily 17,1 milionu dolarů a 136,0 milionu dolarů.
Sledujte celý webinář na vyžádání
Šipka
Společnost Tigo Energy oznámila finanční výsledky za třetí čtvrtletí a prvních devět měsíců roku 2023

CAMPBELL, Kalifornie - 7. listopadu 2023 - Společnost Tigo Energy, Inc. ("Tigo" nebo "Společnost"), přední poskytovatel inteligentních solárních řešení a řešení pro skladování energie, dnes oznámila neauditované finanční výsledky za třetí čtvrtletí a devět měsíců končících 30. září 2023 a finanční výhled na čtvrté čtvrtletí končící 31. prosince 2023.

Nejdůležitější finanční a provozní údaje za třetí čtvrtletí roku 2023

 • Tržby ve výši 17,1 milionu USD, což je o 25,1 % méně než 22,8 milionu USD ve třetím čtvrtletí roku 2022.
 • Hrubý zisk ve výši 4,2 milionu USD, tj. 24,3 % tržeb, což je o 36,9 % méně než ve třetím čtvrtletí roku 2022, kdy činil 6,6 milionu USD, tj. 28,9 % tržeb.
 • Upravená ztráta EBITDA ve výši 9,5 milionu USD oproti upravené EBITDA 0,4 milionu USD ve třetím čtvrtletí roku 2022.
 • Spustila servisní program Green Glove, který poskytuje prvotřídní podporu pro začínající instalace systémů Tigo v domácnostech a pro nové nebo stávající komerční instalace. Jako doplněk programu Green Glove představila společnost Tigo také Tigo Academy, videoplatformu, která obsahuje školicí materiály, jež pomáhají profesionálům v oblasti solární energie efektivně navrhovat a instalovat spolehlivé instalace se zařízeními Tigo.
 • Rozšíření geografické působnosti díky nasazení technologie rychlého vypnutí v Brazílii se společností SolaX Power a v Austrálii se společností SCE Energy Solutions.

Nejdůležitější finanční a provozní údaje za prvních devět měsíců roku 2023

 • Příjmy za prvních devět měsíců roku 2023 ve výši 136,0 milionu USD, což je o 169,9 % více než 50,4 milionu USD ve stejném období před rokem.
 • Hrubý zisk za prvních devět měsíců roku 2023 činil 48,4 milionu USD, tj. 35,6 % tržeb, ve srovnání s 14,8 milionu USD, tj. 29,4 % tržeb, ve stejném období před rokem.
 • Upravený zisk EBITDA za prvních devět měsíců roku 2023 dosáhl 12,6 milionu USD, zatímco ve stejném období před rokem činila upravená ztráta EBITDA 0,3 milionu USD.

Komentář vedení

"Jak bylo uvedeno minulý měsíc, značný počet zákazníků odložil plánované dodávky ve třetím čtvrtletí roku 2023 na čtvrté čtvrtletí roku 2023 nebo na začátek roku 2024 a úroveň zásob zůstává zvýšená," uvedl Zvi Alon, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Tigo. "Navzdory těmto zpožděním a v menší míře i zrušením a vrácením se naše čtvrtletní registrace pro monitorování MLPE (Module Level Power Electronics) zvýšily na rekordní úroveň. Na základě údajů od našich evropských zákazníků se domníváme, že zásoby společnosti Tigo v kanálu EMEA představovaly k 30. září 2023 přibližně šest měsíců aktuální tržní poptávky a že současný cyklus trávení zásob bude pravděpodobně pokračovat až do začátku roku 2024. Navzdory těmto nepříznivým tržním podmínkám věříme, že máme dobrou pozici pro růst v roce 2024, protože pokračujeme v investicích do pronikání na nové trhy a rozšiřování našeho produktového portfolia."

Finanční výsledky za třetí čtvrtletí roku 2023

Výsledky porovnávají třetí fiskální čtvrtletí roku 2023 končící 30. září 2023 s třetím fiskálním čtvrtletím roku 2022 končícím 30. září 2022, pokud není uvedeno jinak.

 • Tržby za třetí čtvrtletí roku 2023 dosáhly výše 17,1 milionu USD, což představuje pokles o 25,1 % oproti 22,8 milionu USD v předchozím roce.
 • Hrubý zisk za třetí čtvrtletí roku 2023 činil 4,2 milionu USD, tj. 24,3 % celkových výnosů, což je o 36,9 % méně než v předchozím roce, kdy činil 6,6 milionu USD, tj. 28,9 % celkových výnosů.
 • Celkové provozní náklady za třetí čtvrtletí roku 2023 činily 15,4 milionu USD, což představuje 77,1% nárůst oproti 8,7 milionu USD v předchozím roce.
 • Čistý zisk za třetí čtvrtletí roku 2023 činil 29,1 milionu dolarů, zatímco v předchozím roce činila čistá ztráta 2,4 milionu dolarů. Čistý zisk zahrnuje zisk z tržní hodnoty 50,5 milionu USD související s konverzním prvkem konvertibilního dluhopisu, který je částečně kompenzován nákladem na daň z příjmů ve výši 11,0 milionu USD, který souvisí především s opravnou položkou k odloženým daňovým pohledávkám Společnosti. V průběhu čtvrtletí Společnost změnila smlouvu o konvertibilním dluhopisu, což eliminovalo požadavek na přecenění konverzního prvku v budoucích čtvrtletích.
 • Upravená ztráta EBITDA za třetí čtvrtletí roku 2023 činila 9,5 milionu USD ve srovnání s upravenou EBITDA ve výši 0,4 milionu USD za předchozí období.
 • Peněžní prostředky, peněžní ekvivalenty a obchodovatelné cenné papíry činily k 30. září 2023 celkem 41,0 milionu USD.

Finanční výsledky za prvních devět měsíců roku 2023

Výsledky porovnávají devět měsíců končících 30. září 2023 s devíti měsíci končícími 30. září 2022, pokud není uvedeno jinak.

 • Tržby dosáhly výše 136,0 milionu USD, což představuje nárůst o 169,9 % oproti 50,4 milionu USD v předchozím roce.
 • Hrubý zisk činil 48,4 milionu USD, tj. 35,6 % celkových výnosů, což představuje 227,2% nárůst oproti 14,8 milionu USD, tj. 29,4 % celkových výnosů, v předchozím roce.
 • Celkové provozní náklady činily 43,2 milionu USD, což představuje 141,7% nárůst oproti 17,9 milionu USD v předchozím roce.
 • Čistý zisk činil 13,8 milionu USD oproti čisté ztrátě ve výši 7,9 milionu USD v předchozím roce. Čistý zisk zahrnuje zisk z tržního ocenění ve výši 12,2 milionu USD související s konverzním prvkem konvertibilního dluhopisu.
 • Upravená EBITDA dosáhla výše 12,6 milionu USD ve srovnání s upravenou ztrátou EBITDA ve výši 0,3 milionu USD v předchozím roce.

Výhled na čtvrté čtvrtletí roku 2023

Společnost rovněž poskytuje následující výhled pro čtvrté čtvrtletí končící 31. prosince 2023:

 • Příjmy se očekávají v rozmezí 15 až 20 milionů dolarů.
 • Očekává se, že upravená ztráta EBITDA se bude pohybovat v rozmezí 8 až 12 milionů USD.

Skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od pokynů společnosti, mimo jiné v důsledku faktorů popsaných níže v části "Výhledová prohlášení".

Konferenční hovor

Vedení společnosti Tigo uspořádá dnes, 7. listopadu 2023, v 16:30 východního času (13:30 pacifického času) konferenční hovor, na kterém tyto výsledky prodiskutuje. Telefonát povedou generální ředitel společnosti Zvi Alon a finanční ředitel Bill Roeschlein, po kterém bude následovat prostor pro otázky a odpovědi.

Odkaz pro registraci: Klikněte zde pro registraci

Zaregistrujte se prosím online alespoň 10 minut před začátkem. V případě potíží s registrací nebo připojením ke konferenčnímu hovoru kontaktujte společnost Gateway Group na telefonním čísle (949) 574-3860.

Konferenční hovor bude vysílán živě a bude k dispozici k přehrání zde a v sekci Vztahy s investory na webových stránkách společnosti Tigo.

O společnosti Tigo Energy, Inc.

Společnost Tigo byla založena v roce 2007 a je celosvětovým lídrem ve vývoji a výrobě inteligentních hardwarových a softwarových řešení, která zvyšují bezpečnost, zvyšují energetické výnosy a snižují provozní náklady obytných, komerčních a komunálních solárních systémů. Společnost Tigo kombinuje svou technologii Flex MLPE (Module Level Power Electronics) a solární optimalizátor s inteligentními softwarovými funkcemi založenými na cloudu pro pokročilé monitorování a řízení energie. Produkty Tigo MLPE maximalizují výkon, umožňují sledování spotřeby energie v reálném čase a zajišťují rychlé vypnutí na úrovni modulu, které vyžadují předpisy. Společnost rovněž vyvíjí a vyrábí produkty, jako jsou střídače a bateriové úložné systémy pro trh s rezidenčními solárními zařízeními plus úložné systémy. Další informace naleznete na adrese www.tigoenergy.com.

Výhledová prohlášení

Tato tisková zpráva obsahuje "výhledová prohlášení" ve smyslu zákona Private Securities Litigation Reform Act z roku 1995. Taková prohlášení zahrnují mimo jiné prohlášení o naší schopnosti proniknout na nové trhy a rozšířit naše portfolio výrobků, o současné úrovni zásob a jejím vlivu na budoucí finanční výsledky, o zásobách a jejich vlivu na dodávky zákazníkům a naše tržby za třetí fiskální čtvrtletí roku 2023 a o budoucích finančních a provozních výsledcích, o našich plánech, cílech, očekáváních a záměrech týkajících se budoucích operací, výrobků a služeb; a další prohlášení označená slovy jako "pravděpodobně povede k", "očekává se", "bude pokračovat", "předpokládá se", "odhaduje se", "očekává se", "věříme", "zamýšlíme", "plánujeme", "prognóza", "výhled" nebo slovy podobného významu. Tato výhledová prohlášení jsou založena na současném přesvědčení a očekávání vedení společnosti Tigo a ze své podstaty podléhají významným obchodním, ekonomickým a konkurenčním nejistotám a nepředvídatelným okolnostem, z nichž mnohé lze jen obtížně předvídat a které jsou obecně mimo naši kontrolu. Skutečné výsledky a načasování událostí se mohou podstatně lišit od výsledků předpokládaných v těchto výhledových prohlášeních.

Kromě faktorů, které byly nebo budou zveřejněny v našich zprávách podávaných Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC), mohou skutečné výsledky podstatně odlišovat od současných očekávání, mimo jiné, naše schopnost efektivně vyvíjet a prodávat naše produkty a služby, naše schopnost konkurovat ve vysoce konkurenčním a rozvíjejícím se solárním průmyslu; naši schopnost řídit rizika spojená se sezónními trendy a cyklickou povahou solárního průmyslu; zda budeme pokračovat v růstu naší zákaznické základny; zda budeme pokračovat ve vývoji nových produktů a inovací, abychom uspokojili neustále se vyvíjející požadavky zákazníků; načasování a úroveň poptávky po našich řešeních v oblasti solární energie; změny ve vládních dotacích a ekonomických pobídkách pro solární energetická řešení; naši schopnost získat nebo investovat do jiných podniků, patentů, technologií, výrobků nebo služeb za účelem rozvoje podnikání a realizace očekávaných přínosů z nich; naši schopnost uspokojit budoucí požadavky na likviditu; naši schopnost reagovat na výkyvy směnných kurzů cizích měn a politické nepokoje a regulační změny na mezinárodních trzích, na které expandujeme nebo na kterých jinak působíme; naši neschopnost přilákat, udržet a vyškolit vysoce kvalifikovaný personál v budoucnu; a pokud nebudeme schopni udržet klíčové strategické vztahy s našimi partnery a distributory.

Skutečné výsledky, výkonnost nebo úspěchy se mohou podstatně a potenciálně nepříznivě lišit od všech prognóz a výhledových prohlášení a předpokladů, na nichž jsou tato výhledová prohlášení založena. Nelze zaručit, že zde obsažená výhledová prohlášení do jakékoliv míry odrážejí budoucí výkonnost. Upozorňujeme vás, abyste se na výhledová prohlášení jako na předpověď budoucí výkonnosti příliš nespoléhali, protože předpokládané finanční informace a další informace jsou založeny na odhadech a předpokladech, které ze své podstaty podléhají různým významným rizikům, nejistotám a dalším faktorům, z nichž mnohé jsou mimo naši kontrolu. Veškeré informace uvedené v tomto sdělení hovoří pouze k datu jeho vydání a my odmítáme jakýkoli záměr nebo povinnost aktualizovat jakákoli výhledová prohlášení v důsledku nových informací, budoucího vývoje nebo jiných skutečností, které nastanou po datu tohoto sdělení.

Finanční ukazatele jiné než GAAP

Pro doplnění naší konsolidované účetní závěrky, která je sestavena a prezentována v souladu s GAAP, používáme následující finanční ukazatele, které nejsou v souladu s GAAP: Upravený ukazatel EBITDA. Prezentace tohoto finančního ukazatele není určena k tomu, aby byla posuzována samostatně nebo jako náhrada či nadřazená finančním informacím připraveným a prezentovaným v souladu s GAAP.

Upravenou EBITDA používáme pro finanční a provozní rozhodování a jako prostředek k vyhodnocování meziokresních srovnání. Upravený ukazatel EBITDA, který není finančním ukazatelem podle metodiky GAAP, definujeme jako zisk (ztrátu) před započtením úrokových nákladů, nákladů (výnosů) na daň z příjmů, odpisů a amortizace, upravený tak, aby nezahrnoval kompenzace na základě akcií a náklady související s fúzí. Jsme přesvědčeni, že upravený ukazatel EBITDA poskytuje užitečné doplňující informace o naší výkonnosti tím, že vylučuje některé položky, které nemusí vypovídat o našich opakujících se provozních výsledcích v hlavní činnosti. Jsme přesvědčeni, že pro vedení i investory je přínosné, když se při hodnocení naší výkonnosti a při plánování, prognózování a analýze budoucích období odvolávají na upravený ukazatel EBITDA. Upravený ukazatel EBITDA také usnadňuje vedení interní srovnání naší historické výkonnosti a srovnání s provozními výsledky našich konkurentů. Jsme přesvědčeni, že upravený ukazatel EBITDA je pro investory užitečný jednak proto, že (i) umožňuje větší transparentnost s ohledem na klíčové ukazatele, které vedení používá při svém finančním a provozním rozhodování, a jednak proto, že (ii) je používán našimi institucionálními investory a analytickou komunitou, aby jim pomohl analyzovat stav našeho podnikání.

Položky vyloučené z upraveného zisku EBITDA mohou mít významný dopad na naše finanční výsledky. Některé z těchto položek jsou jednorázové, zatímco jiné jsou nepeněžní povahy. Proto je upravený ukazatel EBITDA prezentován jako doplňující informace a neměl by být považován samostatně, jako náhrada nebo nadřazený finančním informacím připraveným v souladu s GAAP.

S používáním finančních ukazatelů, které nejsou v souladu s GAAP, je spojena řada omezení. Tato omezení kompenzujeme tím, že poskytujeme konkrétní informace o částkách podle GAAP, které jsou z těchto ne-GAAP finančních ukazatelů vyloučeny, a hodnotíme tyto ne-GAAP finanční ukazatele společně s jejich příslušnými finančními ukazateli v souladu s GAAP.

Odkazujeme investory na níže uvedené porovnání upraveného zisku EBITDA s čistým ziskem (ztrátou). Odsouhlasení upraveného ukazatele EBITDA, které je uvedeno jako vodítko, neuvádíme, protože jako výhledové prohlášení není takové odsouhlasení bez nepřiměřeného úsilí k dispozici vzhledem k vysoké variabilitě, složitosti a obtížnosti odhadu některých položek, jako jsou náklady na odměny na základě akcií a měnové výkyvy, které by mohly mít dopad na naše konsolidované výsledky.

Kontakty pro vztahy s investory

Matt Glover nebo Tom Colton

Gateway Group, Inc.

(949) 574-3860

TYGO@gateway-grp.com

Sdílet

Zpravodajské články

ZOBRAZIT VŠE
Předchozí
Další

Příspěvky na blogu

ZOBRAZIT VŠE
Předchozí
Další
Přihlaste se k odběru našeho newsletter
Děkujeme vám za registraci!
Ups! Při odesílání formuláře se něco pokazilo.